Voorwaarden en bepalingen voor TopGamingChair.com

Inleiding

Deze Website Standaard Voorwaarden geschreven op deze webpagina zullen uw gebruik van onze website beheren, TopGamingChair toegankelijk bij TopGamingChair.com.

Deze Voorwaarden zullen volledig en van toepassing zijn op uw gebruik van deze Website. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen. U mag deze Website niet gebruiken indien u het niet eens bent met één van deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Minderjarigen of personen jonger dan 18 jaar mogen deze Website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Anders dan de inhoud waarvan u eigenaar bent, onder deze Voorwaarden, TopGamingChair.com en/of haar licentiegevers zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en materialen op deze Website.

U wordt een beperkte licentie verleend, uitsluitend voor het bekijken van het materiaal op deze Website.

Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • het publiceren van enig Website-materiaal in andere media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig Website materiaal;
  • het publiekelijk opvoeren en/of vertonen van enig Website materiaal;
  • deze Website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
  • deze Website te gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Website beïnvloedt;
  • deze Website te gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
  • zich bezig te houden met datamining, data harvesting, data-extractie of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • deze Website te gebruiken voor reclame of marketing.

Bepaalde delen van deze Website zijn beperkt toegankelijk voor u en TopGamingChair.com kan de toegang door u tot bepaalde delen van deze Website verder beperken, op elk moment, naar eigen goeddunken. Gebruikers-ID en wachtwoord die u eventueel voor deze Website hebt, zijn vertrouwelijk en u dient deze vertrouwelijkheid ook te handhaven.

Uw inhoud

In deze Algemene Voorwaarden van de Website wordt onder "Uw Content" verstaan alle audio, video, tekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u verkiest weer te geven op deze Website. Door Uw Content weer te geven, verleent u TopGamingChair.com een niet-exclusieve, wereldwijde onherroepelijke, sublicentieerbare licentie om het te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle mogelijke media.

Uw Content moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. TopGamingChair.com behoudt zich het recht voor om Uw Content op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving van deze Website te verwijderen.

Geen garanties.

Deze Website wordt aangeboden "zoals hij is," met alle gebreken, en TopGamingChair.com geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Ook mag niets op deze Website worden geïnterpreteerd als een advies aan u.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval mogen TopGamingChair.comnoch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor alles wat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid contractueel is.  TopGamingChair.com, met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Schadeloosstelling

Hierbij vrijwaart u TopGamingChair.com volledig van en tegen enige en/of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van acties, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zullen dergelijke bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen hierin aan te tasten.

Afwijking van voorwaarden

TopGamingChair.com is het toegestaan deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien, en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden op regelmatige basis herziet.

Opdracht

De TopGamingChair.com mag zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden zonder enige kennisgeving. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.

Gehele overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen TopGamingChair.com en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website, en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cyprus, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Cyprus. voor de beslechting van eventuele geschillen.

Hoe nuttig was deze post?

Klik op een ster om het te beoordelen!

Gemiddelde waardering 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Geen stemmen tot nu toe! Wees de eerste om dit bericht te beoordelen.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor u was!

Laat ons deze post verbeteren!

Vertel ons hoe we dit bericht kunnen verbeteren?

nl_NLNederlands