Allmänna villkor för TopGamingChair.com

Inledning

Dessa standardvillkor för webbplatsen som skrivs på denna webbsida ska styra din användning av vår webbplats, TopGamingChair tillgänglig på TopGamingChair.com.

Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverka din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att acceptera alla villkor som skrivs in här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om något av dessa standardvillkor för webbplatsen.

Minderåriga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Annat än det innehåll du äger, enligt dessa villkor, TopGamingChair.com och/eller dess licensgivare äger alla immateriella rättigheter och allt material som finns på denna webbplats.

Du beviljas en begränsad licens endast för att visa det material som finns på denna webbplats.

Begränsningar

Du får inte göra något av följande:

  • publicera material från webbplatsen i något annat medium;
  • sälja, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera material från webbplatsen;
  • offentligt framföra och/eller visa något webbplatsmaterial;
  • använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadligt för denna webbplats;
  • använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens tillgång till denna webbplats;
  • använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt kan orsaka skada på webbplatsen, eller på någon person eller affärsenhet;
  • ägna sig åt datautvinning, dataskörd, datautvinning eller någon annan liknande verksamhet i samband med denna webbplats;
  • använda denna webbplats för att bedriva reklam eller marknadsföring.

Vissa delar av denna webbplats är inte tillgängliga för dig och TopGamingChair.com kan när som helst och efter eget gottfinnande ytterligare begränsa din tillgång till vissa delar av denna webbplats. Alla användar-ID och lösenord som du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också upprätthålla sekretessen.

Ditt innehåll

I dessa standardvillkor för webbplatsen avser "Ditt innehåll" alla ljud, videotekster, bilder eller annat material som du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll beviljar du TopGamingChair.com en icke-exklusiv, världsomspännande, oåterkallelig, underlicensierbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera den i alla medier.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter. TopGamingChair.com förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ta bort allt ditt innehåll från denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick", med alla fel och brister, och TopGamingChair.com uttrycker inga utfästelser eller garantier, av något slag relaterade till denna webbplats eller det material som finns på denna webbplats. Ingenting på denna webbplats ska heller tolkas som rådgivning till dig.

Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter får TopGamingChair.com, eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter eller anställda, ska hållas ansvariga för något som uppstår ur eller på något sätt är kopplat till din användning av denna webbplats, oavsett om sådant ansvar är enligt avtal.  TopGamingChair.com, inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, ska inte hållas ansvariga för något indirekt ansvar, följdansvar eller särskilt ansvar som uppstår till följd av eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadestånd

Du skadar härmed i full utsträckning TopGamingChair.com från och mot alla och/eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till talan, skador och utgifter som uppstår på något sätt relaterade till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa villkor.

Severabilitet

Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig enligt någon tillämplig lag, ska sådana bestämmelser tas bort utan att påverka de återstående bestämmelserna i dessa Villkor.

Ändring av villkor

TopGamingChair.com har rätt att när som helst revidera dessa villkor efter eget gottfinnande, och genom att använda denna webbplats förväntas du regelbundet granska dessa villkor.

Uppdrag

Den TopGamingChair.com har rätt att tilldela, överföra och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor på underleverantörer utan föregående meddelande. Du får dock inte tilldela, överföra eller lägga ut någon av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor på underleverantörer.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan TopGamingChair.com och dig i samband med din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Cypern, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolar som är belägna i Cypern för lösning av eventuella tvister.

sv_SESvenska